Terapeuta NDT-Bobath

Alicja Książyk

Rozwój dziecka uwarunkowany jest dojrzewaniem Ośrodkowego Układu Nerwowego i znajduje swój wyraz w stopniowym doskonaleniu umiejętności ruchowych i właściwym reagowaniem na różnorodne bodźce płynące z otoczenia. Terapia NDT-Bobath jest prowadzona u dzieci i niemowląt.

Rehabilitacja dzieci i niemowląt:

  • przedwcześnie urodzonych
  • z zaburzeniami ośrodkowego układu nerwowego
  • z asymetria
  • z opóźnionym rozwojem psycho-ruchowym
  • z zaburzeniami napięcia mięśniowego
  • z dziecięcym porażeniem mózgowym
  • choroby genetyczne i wady rozwojowe

Instruktaż dla rodziców w zakresie prawidłowej pielęgnacji niemowląt:

  • podnoszenie,noszenie,ubieranie i rozbieranie
  • karmienie w prawidłowych pozycjach

Ocena rozwojowa dzieci

Dane kontaktowe:

+48 502 134 300