Konsultacje pediatry-neonatologa

Elżbieta Jasiak


Elżbieta Jasiak - lekarz padiatra, neonatolog z wieloletnim stażem w lecznictwie zamkniętym i otwartym, po ukończonych szkoleniach w zakresie neurorozwoju dziecka (badanie dziecka metodą ndt bobath i vojty) zajmuje się:

  • leczeniem chorób wieku dziecięcego od 0-16 roku życia
  • specjalistycznym badaniem noworodka i niemowlęcia pod kątem oceny rozwoju psychoruchowego
  • specjalistycznym prowadzeniem wcześniaków i dzieci z niską urodzeniową masą ciała
  • udziela konsultacji dla dzieci urodzonych z wadą wrodzoną
  • prowadzi porady dla matek mających problemy z laktacją i karmieniem naturalnym

Kontakt: 603 852 353
w razie nie odbierania proszę o wiadomość sms