Alicja Książyk

Terapeuta NDT Bobath

Fizjoterapeutka, terapeutka NDT Bobath z rozszerzeniem o kurs Baby (rehabilitacja niemowląt). Magister pedagogiki specjalnej. Uczestniczka wielu konferencji, kursów, szkoleń, warsztatów o tematyce neurorozwojowej, neonatologicznej, neurologicznej.

Usprawnienie według tej koncepcji jest szczególnie efektywne w leczeniu noworodków, niemowląt i starszych dzieci. Zajęcia prowadzone są indywidualnie, co pozwala na maksymalne uwzględnienie potrzeb dziecka, stopnia jego sprawności, istniejącego zaburzenia oraz warunków środowiskowych i rodzinnych. Podstawową zasadą jest akceptacja przez dziecko tego co razem robimy, jego maksymalny udział w zajęciach, bez strasu, płaczu i zbyt dużego wysiłku. Terapia uczy rodziców jak mają postępować, opiekować się, pielęgnować i ułatwiać dziecku samodzielne wykonywanie poszczególnych zadań. Wiele elementów terapii można w łatwy sposób zaadoptować do wszelkich czynności, dopasowując je do naturalnego rytmu dnia codziennego, co najważniejsze, nie wywołując niepotrzebnego niepokoju u rodziców i ich dzieci.

Odpowiednio wykonywane zabiegi pielęgnacyjne, karmienie, noszenie czy zabawa z dzieckiem z jednej strony przygotowują do zabiegów terapeutycznych, a z drugiej utrwalają ich efekty pozwalając na optymalne wykorzystanie potencjału rozwojowego dziecka.

Dane kontaktowe:

+48 502 134 300

Uzyskane dyplomy i certyfikaty