Małgorzata Kowalczykiewicz - Neurologopeda

Małgorzata Kowalczykiewicz

Neurologopeda

Alicja Książyk - Rehabilitantka Bobath

Alicja Książyk

Terapeuta NDT Bobath

Terapia wieloprofilowa - ruchowa i logopedyczna pozwala na pełną ocenę rozwoju dziecka. Rozwój ruchowy, napięcie mięśniowe, koordynacja i symetria ciała wpływają na właściwy rozwój w strefie oralnej - napięcie mięśni twarzy, języka, żuchwy, podniebienia. Dwutorowe, jednoczesne działania przyczyniają się do poprawy ruchu - raczkowania, pionizacji, chodu i funkcji oralnych - ssanie, gryzienie, żucie.

Zapraszamy na konsultacje